– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUTs kvalifikasjonsvurdering for flyktninger

I januar 2017 lanseres NOKUTs kvalifikasjonsvurdering for flyktninger. Vurderingen er et supplement til NOKUTs generelle godkjenning og finansieres av Kunnskapsdepartementet.

– Ordningen skal gi et tilbud til de flyktningene som faller utenfor våre andre godkjenningsordninger for høyere utdanning, sier NOKUTs direktør Terje Mørland. Dette kan være flyktninger som har fått utdanningen sin avbrutt, ikke har fått permanent oppholdstillatelse eller ikke har tilstrekkelige språkkunnskaper i engelsk eller norsk.

En kvalitativ vurdering som ikke er juridisk bindende

NOKUTs kvalifikasjonsvurdering for flyktninger baserer seg på strukturerte intervjuer utført av saksbehandlerne våre. På basis av dette intervjuet samt tilgjengelig dokumentasjon, gir vi en standardisert vurdering av søkerens formelle kvalifikasjoner. Dette kan f.eks. være antall år med høyere utdanning og nivå sammenliknet med det norske utdanningssystemet. NOKUT gir også supplerende informasjon om bl.a. arbeidserfaring og språkkompetanse. Det vil også bli gitt individuelle råd på veien videre.

NOKUT i front internasjonalt på godkjenning av flyktningers kvalifikasjoner

– De norske metodene for vurdering av flyktningers kvalifikasjoner ligger blant annet til grunn for et pilotprosjekt som Europarådet vil gjennomføre neste år blant flyktninger i Hellas. Her vil NOKUT hjelpe Europarådet med å teste ut muligheten for å etablere et europeisk kvalifikasjonspass for flyktninger, avslutter Mørland.

Les mer om NOKUTs kvalifikasjonsvurdering for flyktninger (pdf)

 

Share Del med andre