– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUT trekker tilbake fagskolegodkjenningene ved Peteka

Fagskoleutdanningene boreteknologi og brønnservice ved Petroleumsteknisk Akademi AS – Peteka – oppfyller fortsatt ikke kravene som gjelder for godkjenning av fagskoleutdanning. Fagskolen må umiddelbart trekke tilbake utdanningstilbudet.

NOKUTs revidering avdekket vinteren 2015/2016 flere mangler i de grunnleggende forutsetningene for å tilby fagskoleutdanning ved Peteka. Det ble også avdekket omfattende mangler i de faglige kriteriene for godkjenning av fagskoleutdanning for utdanningen boreteknologi. Utdanningen brønnservice har aldri vært i drift. Peteka fikk en frist på tre måneder til å dokumentere at de kunne rette opp manglene NOKUT påpekte.

– Ny vurdering viser at Peteka har rettet opp flere av manglene som ble påpekt i første del av revideringsprosessen. Det er imidlertid fortsatt en del mangler som ikke er utbedret og som dermed ikke tilfredsstiller kravene i fagskoletilsynsforskriften. Vi har derfor bedt Peteka om umiddelbart å trekke tilbake fagskoleutdanningene sine, og å finne en ordning for at de nåværende studentene kan få fullført utdanning sin, sier NOKUTs tilsynsdirektør Øystein Lund.

Det var ikke samsvar mellom de dokumentene Peteka sendte inn. Det var heller ikke samsvar mellom dokumentasjonen fra Peteka og den informasjonen som fremkommer på deres nettsider. Tilsynsdirektøren synes dette er uheldig og lister opp noen av manglene som er funnet:

– Petekas system for kvalitetssikring har fortsatt mangler og det overordnede inntrykket er at systemet ikke er skikkelig implementert i organisasjonen. Det er også vesentlige mangler ved flere sentrale elementer i fagskoleutdanningen boreteknologi, slik som utdanningens innhold og emner, utdanningens arbeidsmengde og omfang, studieplanen og undervisningspersonalets størrelse og stabilitet.

Plan for oppføling av studentene ved utdanningen boreteknologi

I august 2016 er det registrert 92 aktive studenter ved utdanningen boreteknologi fordelt på studiestedene Trondheim (44 studenter), Ålesund (15 studenter), Bergen (23 studenter) og Oslo (10 studenter. Det er usikkert hvor mange av studentene som vil fortsette utdanningen, men fagskolen er pliktig til å finne en fullverdig løsning for alle som ønsker å fortsette.

– Studentene er på ulike stadier i utdanningen og det må derfor gjøres individuelle vurderinger av hver student for opptak og innpassing i en annen fagskoleutdanning. NOKUT har vært i kontakt med Bergen maritime fagskole, NORTRAIN og Fagskolen i Kristiansund. Alle disse fagskolene er beredte på å følge opp planen for ivaretakelse av studentene, forklarer Lund.

– NOKUT har sendt et brev til studentene hvor det anbefales at de snarest tar kontakt med en av de aktuelle fagskolene for vurdering av innpassing.

Les vedtaket og rapporten

 

Share Del med andre
Logo: NOKUT