– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUT spør studentene

I dag går årets utgave av studentundersøkelsen Studiebarometeret ut til over 60 000 studenter.

– Undersøkelsen gir studentene et unikt talerør for å si hva de mener om utdanningen de er i gang med, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Han oppfordrer alle som får undersøkelsen til å si sin mening om studiekvalitet:

– I år er det fjerde gangen NOKUT sender ut undersøkelsen. Resultatene legges frem i begynnelsen av februar hvert år og benyttes aktivt i NOKUTs og institusjonenes arbeid med kvalitetsheving.

Høy svarprosent er viktig for undersøkelsens pålitelighet

I fjor endte svarprosenten på 47 prosent. Det betyr at nesten 29 000 studenter svarte på undersøkelsen. I år er målet en nasjonal svarprosent på 50 prosent.

– Svarprosenten er alltid spennende. Vi er avhengig av at mange studenter svarer slik at vi kan si noe fornuftig om hva de mener. Vi vet at det jobbes godt ute på universitetene og høyskolene med å få studentene til å svare, forteller Mørland.

Følgende tips har kommet inn fra universitetene og høyskolene for å øke svarprosenten:

  • Promotere undersøkelsen i undervisningssammenheng. Dette kan gjøres av vitenskapelig ansatte, andre ansatte eller studenter.
  • Skape et konkurranseklima på institusjonen, med premiering av programmer/avdelinger/institutt med høy svarprosent. Premieringen kan være kake, pizza, støtte til faglige aktiviteter e.l.

Kan bli utfordrende for fusjonerte institusjoner

NOKUT ser at det i år kan bli utfordrende for de institusjonene som i år har fusjonert.

– Institusjonene har blitt større. Da er det også mer utfordrende å koordinere informasjonen som skal ut. Likevel tror vi at mange har rustet seg for å forhindre fall i svarprosenten fra året før, avslutter Mørland.

Undersøkelsen sendes ut 11. oktober og stenger 8. november.

Lanseringen av resultater fra 2016 er satt til 6. februar 2017.

Følg Studiebarometeret på Facebook.

Om Studiebarometeret

Studiebarometeret ble gjennomført for første gang i 2013, og har etablert seg som studentenes årlige dom over studiekvaliteten. I høst er det fjerde gangen NOKUT gjennomfører undesøkelsen.

Studiebarometeret sendes ut på e-post og SMS til mer enn 60 000 2.- og 5. års studenter fordelt på 1 800 studieprogrammer ved alle landets universiteter og høyskoler.

Resultatene samles på www.studiebarometeret.no. Her kan institusjoner, studenter og kommende studenter (og alle andre) søke opp studieprogrammer og sammenligne programmene på tvers av ulike universiteter og høyskoler i Norge.

 

Share Del med andre
Logo: Studiebarometeret