– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUT med ny godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Med NOKUTs nye ordning for godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring får stadig flere mulighet til å få utdanningen sin godkjent. Godkjenningsordningen omfatter i første omgang to land og fem fagretninger.

– Dette er en viktig godkjenningsordning som lenge har vært etterspurt av partene i arbeidslivet. I løpet av 2017 vil vi utvide antall fag- og yrkesopplæringer og land som omfattes av ordningen. Et viktig mål med den nye ordningen er å sikre at folk med utdanning fra utlandet får brukt kompetansen sin i det norske arbeidsmarkedet, sier direktør i NOKUT Terje Mørland.

– Etter lanseringen 14. november har det til nå kommet inn nærmere 100 søknader. Omtrent 95 prosent av søkerne har polske kvalifikasjoner og bygg og anleggsfagene er, ikke uventet, i overvekt, sier seksjonssjef Joachim Gümüs Kallevig i NOKUTs fagutdanningsseksjon.

Godkjenningsordningen omfatter to land og fem fagretninger

Den nye godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring omfatter i første omgang søkere fra Tyskland og Polen med fag- og svennebrev fra følgende yrker: betongfagarbeider, frisør, kjøttskjærer, rørlegger og tømrer. Søker må ha lovlig opphold i Norge eller yrkesmessig tilknytning til Norge for å kunne søke om godkjenning. I løpet av 2017 vil NOKUT utvide antall fag- og yrkesopplæringer og land som omfattes av ordningen. Informasjon om dette gis fortløpende på nettsidene våre.

NOKUT vurderer om utdanningen kan sidestilles med norsk fag- eller yrkesopplæring

Med hjelp av sakkyndige vurderer NOKUT om opplæringen kan godkjennes som sidestilt med norsk fag- og yrkesopplæring. Det yrkesfaglige innholdet er det avgjørende element i godkjenning om sidestilling. Dette betyr blant annet at opplæringen må være basert på sluttført opplæring av minst 3 års varighet og inneholde minimum 1 års dokumentert praktisk opplæring.

Alle relevante opplysninger og dokumentasjon må følge søknaden

Informasjon om hvordan man søker er tilgjengelig på nettsidene våre. Her kan du finne påloggingsveiledning, dokumentasjonskrav og krav til format og kvalitet på opplastede dokumenter.

Les mer om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Se oversikt over alle NOKUTs godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning


Share Del med andre
Logo: NOKUT