– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUT lanserer Underviserundersøkelsen

I dag sender NOKUT ut en spørreundersøkelse til faglige ansatte på landets universiteter og høyskoler. Nå skal underviserne få si hva de mener om utdanningskvaliteten.

– Etter suksessen med Studiebarometeret ønsker NOKUT å synliggjøre undervisernes og fagmiljøenes oppfatninger om utdanningskvalitet. Vår ambisjon er at undersøkelsen skal stimulere til diskusjoner om utdanningskvalitet og tilrettelegge for at temaet kan diskuteres på undervisernes premisser.

Det sier analysedirektør i NOKUT, Ole-Jacob Skodvin, og oppfordrer alle som mottar undersøkelsen til å svare:

– Underviserne er en avgjørende faktor for utdanningskvaliteten. Derfor er det viktig at oppfatningene deres løftes frem. Ved å svare på undersøkelsen, bidrar undervisere til at temaet blir belyst fra flere sider.

Utvalgte utdanningstyper

Følgende utdanningstyper utgjør utvalget for undersøkelsen: statsvitenskap, samfunnsøkonomi, sosiologi, grunnskolelærer, sivilingeniør, ingeniør, historisk-filosofiske fag og arkitektur. Utvalget omfatter til sammen ca. 6 500 ansatte.

Spørreundersøkelsen sendes ut på e-post i dag til alle som underviser innenfor disse utdanningstypene.

Skal ikke sammenligne studenter og undervisere

Underviserundersøkelsen skal være et supplement til dagens studentundersøkelse Studiebarometeret. Temaer for undersøkelsen vil bl.a. være undervisning og læringsprosess, studentenes forutsetninger, engasjement og innsats, studieplan og programdesign, ledelse og forvaltning av studieprogram.

Det er ikke lagt opp til en sammenligning mellom Underviserundersøkelsen og Studiebarometeret. Denne undersøkelsen skal "stå på egne ben" og skal være uavhengig av studentundersøkelsen.

Les mer om Underviserundersøkelsen

 

Share Del med andre
Illustrasjonsbilde © Shutterstock