– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUT etablerer ordning for godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring

I første omgang vil den nye godkjenningsordningen gjelde for utvalgte fagretninger fra Polen og Tyskland. Kvalifikasjonen skal godkjennes som sidestilt med tilsvarende norsk fag- eller svennebrev.

– Den nye godkjenningsordningen skal sikre at personer med opplæring fra utlandet skal få anerkjent kvalifikasjonen sin, og at norske arbeidsgivere vet hva de får når de ansetter noen med kvalifikasjoner fra utlandet. Dette er noe som partene i arbeidslivet har etterspurt lenge, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Per i dag finnes det ingen formelle godkjenningsordninger for utenlandsk fag- eller svennebrev med mindre yrkesutøvelsen er lovregulert. Kvalifikasjonene som omfattes av den nye godkjenningen er tømrer, kjøttskjærer, frisør, rørlegger og betongfagarbeider.

Ny lov fra 1. juli

Kunnskapsdepartementet har gitt NOKUT ansvaret for å etablere og forvalte den nye ordningen (pdf). Ansvaret er formalisert gjennom endringer i opplæringsloven som trådte i kraft 1. juli.

Godkjenningen innebærer verifisering av dokumentasjon, godkjenning av nivå og omfang og godkjenning av faglig innhold. Den godkjente kvalifikasjonen blir sidestilt med tilsvarende norsk fag- eller svennebrev.

Ordning med relevans for arbeidsmarkedet

NOKUT samarbeider med både Kunnskapsdepartementet og partene i arbeidslivet for å sikre at etableringen av den nye ordningen blir vellykket.

– Vi tror svært mange arbeidssøkere vil benytte seg av en slik godkjenning, og NOKUT etterstreber en ordning med høy relevans for arbeidsmarkedet. Å ha med seg partene fra arbeidslivet er derfor en viktig forutsetning. De er også sentrale i utviklingen av vilkår for godkjenning som er i tråd med loven, sier Mørland.

Det er ventet at ordningen skal begynne å fungere i løpet av oktober 2016.

Bakgrunn

  • Ordningen er den første nasjonale godkjenningsordningen for utenlandske fag- og svennebrev.
  • Utenlandske fag- og svennebrev godkjennes som sidestilt med norske fag- og svennebrev.
  • En godkjenning vil være et juridisk bindende vedtak med klagerett.
  • Kvalifikasjonene som omfattes av den nye godkjenningen er tømrer, kjøttskjærer, frisør, rørlegger og betongfagarbeider. Disse er på videregående nivå og tilsvarer nivå 4A i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.
  • Tyskland og Polen er valgt med tanke på opplæringssystemet deres, samt at Tyskland har godkjenningsordninger for utenlandsk fag- og yrkesopplæring.
  • Ordningen vil utvides til å omfatte flere land og fag- eller svennebrev for yrker som ikke er lovregulerte.
Share Del med andre
Illustrasjonsbilde © Shutterstock