– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Lærerstudentene kan ha nedprioritert nasjonal deleksamen i matematikk

Mye tyder på at den høye strykprosenten på nasjonal deleksamen i matematikk skyldes at studentene ikke har prioritert eksamen. NOKUT mener at eksamenskarakteren må gjøres tellende på vitnemålet.

– NOKUTs vurdering er at hvis nasjonal deleksamen skal fungere etter hensiktene, nemlig at resultatene skal benyttes i arbeidet med å heve kvaliteten på utdanningen, så må karakteren gjøres tellende på vitnemålet, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Han viser til rapporten om nasjonal deleksamen i matematikk for studenter på grunnskolelærerutdanningene som ble lagt frem i dag.

– Våre analyser av resultatene, i tillegg til uttalelser fra studentene selv, tyder på at mange har nedprioritert eksamen fordi de i realiteten kan stryke på deleksamen og likevel få utstedt vitnemålet. Studentene har dermed ingen incentiv til å gjøre det bra på denne eksamen, forklarer Mørland.

NOKUTs anbefaling til Kunnskapsdepartementet er derfor at karakteren på alle fremtidige nasjonale deleksamener blir gjort tellende.

Andre årsaker som påvirker resultatene

NOKUT har nå gjennomført nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskoleutdanningene to ganger, i desember 2015 og mai 2016. En sammenligning av resultatene viser at studentene som var oppe til eksamen i mai gjorde det langt dårligere enn studentene som gjennomførte eksamen før jul.

I tillegg til at studentene kan ha nedprioritert eksamen, peker NOKUT på tre andre årsaker som påvirker resultatene på vårens eksamen:

 • Flere studenter fra GLU 1–7 enn 5–10
  Det var flere studenter fra grunnskolelærerutdanningene 1–7 (GLU 1–7) som avla vårens eksamen enn høstens eksamen. Analysen viser at studenter på grunnskolelærer-utdanningene 5–10 (GLU 5–10), som selv har valgt matematikk, gjør det bedre enn studenter på GLU 1–7 som har matematikk som et obligatorisk emne.
 • Inntakskarakter fra videregående påvirker resultatene
  En annen faktor er at studentenes startkompetanse målt i karakterpoeng fra VGS har stor effekt på resultatene. Det samme gjelder matematikk-karakteren fra VGS. Studenter med god karakter i matematikk fra VGS gjør det systematisk bedre enn studenter med dårligere karakter.
 • Litt større vanskelighetsgrad og mer nøyaktig sensorveiledning
  Rapporten finner at det er sannsynlig at oppgavesettet var noe vanskeligere for studentene som var oppe til eksamen i mai og at sensorveiledningen kan ha vært strengere.

Les sammendrag og rapport fra nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningen


Bakgrunn

 • 21. juni frigjorde NOKUT sensuren for nasjonal deleksamen i matematikk for studenter fra grunnskolelærerutdanningen 1–7 og 5–10 som var oppe til eksamen 10. mai.
 • Studentene var oppe til eksamen i undervisningskunnskap i brøk, desimaltall og prosentregning. Dette er ikke en vanlig matteeksamen, men en test i hvordan studentene lærer bort matte, eller deres "matematikkdidaktiske" evner. Emnet er viktig for alle som underviser i matematikk på trinnene 5–7.
 • Resultatene viste at 37 prosent av studentene strøk på eksamen i undervisningskunnskap i brøk og desimaltall. Det er en tredobling sammenlignet med studentene som var oppe til eksamen før jul. Karakteren på nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene teller ikke på vitnemålet.
 • Nasjonale deleksamener skal gi myndighetene nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå og gi fagmiljøene mulighet til å sammenlikne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner, og utvikle seg på grunnlag av dette.
 • NOKUT har tidligere avholdt nasjonale deleksamener for sykepleierstudenter og studenter i regnskap og revisjon. Her har karakteren vært tellende på vitnemålet.
 • NOKUT gjennomfører nasjonale deleksamener på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Les mer om prosjektet.

 

Share Del med andre
Illustrasjonsbilde © Shutterstock

Illustrasjonsbilde © Shutterstock