– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Kvalitetssikringssystemer godkjent

NOKUT har godkjent systemene for kvalitetssikring av utdanningene ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Høgskolen i Lillehammer.

– Både Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Høgskolen i Lillehammer har systemer for kvalitetssikring av utdanningen som brukes aktivt, og både ansatte og studenter deltar i kvalitetsarbeidet. Vi har derfor godkjent høyskolenes kvalitetssikringssystem, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.

Begge høyskolene har fått råd for videre utvikling av kvalitetssikringssystemene sine. Mørland oppfordrer høyskolene til å følge rådene som de sakkyndige komiteene har kommet med.

– For å sikre at institusjonene holder oppe god kvalitet på utdanningene, evaluerer NOKUT jevnlig at de arbeider systematisk med kvaliteten i egne studietilbud. De faglige rådene fra de sakkyndige komiteene er et godt grunnlag for videre utviklingsarbeid, sier Mørland.


Aktivt kvalitetsarbeid med stor grad av deltagelse

Fjellhaug Internasjonale Høgskole kan dokumentere et aktivt kvalitetsarbeid. Ansatte og studenter deltar aktivt i ulike fora. Høgskolen samler inn informasjon om kvaliteten i enkeltstudiene, analyserer funnene og legger fram resultatet i aktuelle fora. Høgskolen dokumenterer tiltak for forbedring.  Gjennomføringen og oppfølgingen av tiltakene legges fram i den i årlig rapporten til styret. Den sakkyndige komiteen anbefaler at høgskolen fortsetter å utvikle kvalitetsindikatorene og at de starter opp planlagte undersøkelser av utdanningens relevans blant tidligere studenter og arbeidsgivere.

Les vedtak og rapport – evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole


Godt kvalitetsarbeid som bør gjøres mer kjent i organisasjonen

Høgskolen i Lillehammer har et tilfredsstillende system for kvalitetssikring av utdanningen. Studentenes muligheter for medvirkning er vel ivaretatt. Den sakkyndige komiteen anbefaler høyskolen å forbedre rutinene sine for å gi tilbakemelding på innsamlede kvalitetsdata. Der melding om kvalitetsavvik, evalueringsresultater og annen kvalitetsinformasjon rapporteres oppover i systemet, bør institusjonen sørge for at det alltid gis tilbakemelding om oppfølging. Komiteen gir også råd om at institusjonen bør sette inn tiltak for å gjøre kvalitetsarbeidet og kvalitetssikringssystemet bedre kjent i hele organisasjonen.

Les vedtak og rapport – evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Lillehammer

 

Share Del med andre
Logo: NOKUT