– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Jakten på nye Sentre for fremragende utdanning er i gang

Nå kan miljøer ved universiteter og høyskoler søke status som Senter for fremragende utdanning. Søknadsfristen er satt til 13. mai. NOKUT arrangerer også eget søkerseminar i mars.

NOKUT åpner for mottak av søknader fra og med 17. februar, og NOKUT-direktør Terje Mørland er spent på søknadene som etter hvert vil tikke inn:

– Vi har allerede fått signaler om at det jobbes med flere søknader rundt om på ulike institusjoner, så det er tydelig at interessen er stor. Jeg håper mange ambisiøse fagmiljøer vil hoppe på denne unike muligheten.

Alle miljøer oppfordres til å søke

NOKUT lyser ut midler til tre til seks nye Sentre for fremragende utdanning. Hvert av sentrene tildeles mellom fire og åtte millioner kroner årlig, basert på aktivitetsnivået beskrevet i søknaden.

NOKUT inviterer alle fagmiljøer til å søke. SFU-status tildeles på bakgrunn av de søknadene som holder høyest kvalitet. Ved tilsvarende kvalitet, vil ulike fagfelt bli prioritert.

Miljøene som tildeles senterstatus skal vise til fremragende utdanning, ambisiøse og innovative planer for senterets aktivitet og gode planer for spredning og involvering av andre.

Søknadsfristen er 13. mai 2016 kl. 12.00.

Les mer om utlysningen

Arrangerer søkerseminar

I forbindelse med utlysningen inviterer NOKUT til seminar for potensielle søkere. På seminaret vil det bli gitt informasjon om SFU-ordningen og søknadsprosessen. I tillegg vil representanter fra eksisterende sentre samt internasjonale eksperter bidra med råd til søkerne, og det vil bli god tid til spørsmål fra salen.

Tid: 8. mars kl. 10–16
Sted: Radisson Blu, Gardermoen

Les mer om søkerseminaret

 

Share Del med andre
Logo: Sentre for fremragende utdanning (SFU)