– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Hva sier egentlig universitetsrangeringer om utdanningskvaliteten?

Det var tema NOKUT-frokosten 8. september. Hovedkonklusjonen var at internasjonale universitetsrangeringer alt i alt sier fint lite om utdanningskvaliteten, og at de ikke kan brukes til å veilede studentene i utdanningsvalget deres.

– Slike rangeringer får ofte langt mer oppmerksomhet enn de fortjener. Derfor er kunnskap om hva de faktisk måler og ikke måler viktig å få spredt. Det er alvorlig når folk tror at de faktisk er en kåring av verdens beste utdanningsinstitusjoner, sa direktør i NOKUT, Terje Mørland.

Noen av spørsmålene NOKUT stilte på frokostmøtet var om hva disse rangeringene faktisk sier noe om, og om studenter kan eller bør bruke rangeringer når de velger studium i Norge og i utlandet. Og finnes det egentlig noe alternativer til å bruke rangeringer for å sammenlikne ulike utdanningsinstitusjoner? For å diskutere dette hadde vi invitert Universitetet i Oslo (UiO), ANSA (Association for Norwegian Students Abroad), Norsk studentorganisasjon (NSO) og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

NOKUTs analysedirektør Ole Jacob Skodvin innledet med å si at de store internasjonale universitetsrangeringene ofte bruker det som er enklest å måle, i stedet for det som bør måles. Det er først og fremst de store forskningsuniversitetene som skårer høyt, og rangeringene gir et begrenset bilde av utdanningskvalitet. I tillegg er det vanskelig å etterprøve rankingene, dvs. de er lite transparente.

Ole Petter Ottersen, rektor ved universitetet i Oslo, mente at "et universitet som lar sine prioriteringer bli drevet av universitetsrangeringer, vil bli et dårlig universitet". Samtidig var han ærlig på at han selv og UiO forholder seg til disse rangeringene, og til og med blir glade når de går opp på rankingen!  Hovedproblemet er at rangeringene blir for endimensjonale og ikke klarer å fange opp alle dimensjonene i en så kompleks organisasjon som et universitet er. I verste fall vil de kunne hindre mangfold og bidra til at lærestedene blir mer like hverandre.

ANSAs Ole Kristian Bratset sa at som student er det lett å havne i fella og velge de høyst rangerte universitetene, som ikke nødvendigvis har den beste utdanningskvaliteten. Marianne K. Andenæs fra NSO var enig i at når studenter skulle studere utenlands er det mange som ser på rankinger og omdømme fordi de ikke har nok kunnskap, men i Norge er det annerledes, her orienterer vi oss mer gjennom sosiale nettverk og andre kanaler. Det ble også spilt inn fra salen at norsk næringsliv ikke har god nok kompetanse om utdanningsinstitusjoner i utlandet og derfor ofte velger det trygge, dvs. kandidater som kommer fra prestisjeuniversiteter.

Hvordan skal vi hjelpe studentene til å velge gode utdanningsinstitusjoner med god utdanningskvalitet?

Ottersen trakk blant annet fram lærerstedenes egne kandidatundersøkelser og NHOs arbeidsgiverundersøkelsene som gode indikatorer for norske studenter som er opptatt av utdanningskvalitet. NOKUTs studiebarometer ble også nevnt som et viktig virkemiddel, ikke bare for å hjelpe studentene til å velge utdanning, men også for å bidra til at institusjonene selv iverksetter riktige tiltak for å heve kvaliteten på utdanningen.  ANSA og NSO var opptatt av at også karriereveiledere må vite mer om svakhetene til disse målingene.

– Det viktigste er at studentene har et godt nok informasjonsgrunnlag for å velge utdanningssted ut fra de intensjonene den enkelte selv har, sa SIUs assisterende direktør Gro Tjore. SIU jobber nå i en arbeidsgruppe, sammen med blant andre NOKUT, som skal se på hvordan vi kan få til en bedre samordning av informasjon til studenter som vurderer å ta en utdanning i utlandet. – Rangeringer kan være ett av flere verktøy for å hjelpe studenter understreker hun.

Terje Mørland avsluttet med å si at det er viktig at de internasjonale universitetsrangeringene brukes med vett – det vil si at man er klar over hvilke kriterier som ligger til grunn for rangeringene, og at man ikke tillegger dem mer vekt enn det de faktisk fortjener. For å øke kunnskapen om universitetsrangeringene og hva de egentlig måler har NOKUT skrevet et notat med tittelen Hva sier egentlig universitetsrangeringen om utdanningskvaliteten?

 

Share Del med andre
Illustrasjonsbilde © NOKUT