– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Høy strykprosent på nasjonal deleksamen i matematikk

Sensuren for nasjonale deleksamener i matematikk avdekker at gjennomsnittskarakteren blant lærerstudentene er E, og at hele 37 prosent av studentene strøk på eksamen.

– Resultatene er langt dårligere for denne gruppen sammenlignet med lærerstudentene som var oppe i nasjonal deleksamen i matematikk før jul, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Han viser til en tredobling i strykprosenten blant studentene som tok eksamen i mai, men mener det er for tidlig å konkludere noe rundt årsakene til de svake resultatene.

– NOKUT skal nå gjennomføre en grundig gjennomgang av eksamensresultatene sammen med representanter fra institusjonene som hadde studenter oppe til eksamen. Vi vil også koble resultatene opp mot annen bakgrunnsdata og komme med våre analyser i en samlet rapport senere i sommer.

Gjennomsnittet får E

997 studenter på grunnskolelærerutdanningen var 11. mai oppe til eksamen i undervisningskunnskap i brøk, desimaltall og prosentregning. Den nasjonale karakterfordelingen viser at hele 37 prosent strøk på eksamen, mens kun 0,6 prosent oppnådde toppkarakter. Gjennomsnittskarakteren er E.

Illustrasjon: Prosentvise resultater for nasjonal deleksamen i GLU våren 2016
Sensur på nasjonal deleksamen i matte for grunnskolelærerstudenter våren 2016.


Fakta om pilotprosjektet Nasjonale deleksamener

Pilotprosjektet Nasjonale deleksamener i høyere utdanning skal gi myndighetene nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå og gi fagmiljøene mulighet til å sammenlikne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner, og utvikle seg på grunnlag av dette. NOKUT gjennomfører pilotprosjektet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Studenter fra grunnskolelærerutdanningen ved 14 institusjoner var oppe i deleksamen i undervisningskunnskap i brøk og desimaltall. Dette er ikke bare en vanlig matteeksamen, men en test i hvordan studentene lærer bort matte, eller deres "matematikkdidaktiske" evner. Emnet er viktig for alle som underviser i matematikk på trinnene 5–7. I mai kom 80 prosent av studentene som tok eksamen fra grunnskolelærerutdanningen trinnene 1–7, hvor matematikk er obligatorisk.

 

Share Del med andre