– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Godkjente kvalitetssikringssystemer

NOKUT har godkjent systemene for kvalitetssikring av utdanningene ved Skrivekunstakademiet i Hordaland og ved Bergen Arkitekthøgskole.

– Både Skrivekunstakademiet i Hordaland og Bergen Arkitekthøgskole har systemer for kvalitetssikring av utdanningen som brukes i det daglige arbeidet og som de aktivt utvikler videre. Vi har derfor godkjent høyskolenes kvalitetssikringssystem, sier NOKUTs direktør Terje Mørland. Han fortsetter:

– Evalueringen viser at Skrivekunstakademiet har godt kvalitetsarbeid knyttet til undervisningskvalitet. Bergen Arkitekthøgskole, på sin side, viser et aktivt kvalitetsarbeid og et tydelig system for kvalitetssikring av utdanningen. Det er likevel viktig at begge høyskolene følger de rådene komiteen har kommet med, sier Mørland.

Godt studienært kvalitetsarbeid

Skrivekunstakademiet i Hordaland har et godt studienært kvalitetsarbeid for undervisningen.  Komiteen anbefaler at Skrivekunstakademiet fortsetter med å videreutvikle og tydeliggjøre systembeskrivelsen og gjøre den kjent blant studentene og alle som underviser ved institusjonen. Komiteen anbefaler også Skriveakademiet til å definere og sette mål for kvalitetsarbeidet innenfor noen faste kvalitetsområder og følge opp med rapportering på disse. Les vedtaket og rapporten – Skrivekunstakademiet i Hordaland

Kvalitetskultur med vilje til forbedringer

Bergen Arkitekthøgskole har et aktivt og godt dokumentert kvalitetsarbeid. Systemet for kvalitetssikring av utdanningen er godt beskrevet. Høyskolen har en kultur med vilje til forbedringer. Komiteen mener at høgskolen i sitt arbeid med videre å styrke kvaliteten i utdanningen, bør kanalisere ressurser til noen sentrale satsingsområder i tråd med høgskolens nye strategiplan. I tillegg bør styret ta en strategisk rolle hvor det gir støtte og prioritet til dette arbeidet. Les vedtaket og rapporten – Bergen Arkitekthøgskole

 

Share Del med andre
Logoer: Skrivekunstakademiet og Bergen Arkitekthøgskole