– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Fire godkjente kvalitetssikringssystemer

Rudolf Steinerhøyskolen, Atlantis Medisinske Høyskole, Noroff University College og Norges Dansehøyskole har nå alle fått sine systemer for kvalitetssikring av utdanningen godkjent av NOKUT.

– NOKUT har nå godkjent systemene for kvalitet i utdanningen ved fire høyskoler. Rudolf Steinerhøyskolen, Atlantis Medisinske Høyskole og Noroff University College har godt fungerende systemer.  Norges Dansehøyskoles system ble i 2015 vurdert til å ha vesentlige mangler, men er nå godkjent, sier NOKUTs tilsynsdirektør Øystein Lund.

Lund påpeker at det er viktig for både Noroff University College og Norsk Dansehøyskole å følge rådene fra den sakkyndige komiteen.

– De sakkyndige oppfordrer Norsk Dansehøyskole til å høste videre erfaringer fra konsistent bruk av systemet og holde fast på kvalitetsarbeidet som gir godt grunnlag for å utvikle kvaliteten i studiet. Noroff University College er i gang med å lage en revidert framstilling av systemet. De sakkyndige gir flere råd om forhold som bør tas hensyn til i en slik revidering, og tilrår at høyskolen bør jobbe videre med evalueringsordningene for hele studieprogrammer.

De sakkyndige komiteenes vurderinger av de godkjente kvalitetssikringssystemene:

  1. Kvalitetsarbeid ved Rudolf Steinerhøyskolen er godt dokumentert og brukes til å forbedre kvaliteten av utdanningene. Systemet omfatter forhold av vesentlig betydning for utdanningskvaliteten. Les vedtaket og rapporten.
  2. Atlantis Medisinske Høyskole har en god kultur for kvalitetsarbeid og deres system omfatter alle forhold som har betydning for studiekvaliteten. Systemet brukes, og det fører til tiltak for forbedringer. Les vedtaket og rapporten.
  3. De fleste elementer det er rimelig å forvente at skal være på plass i et kvalitetssikringssystem, er på plass i systemet ved Noroff University College, men selve systembeskrivelsen bør forbedres. Systemet er rimelig godt implementert ved institusjonen og studentenes muligheter for medvirkning er vel ivaretatt. Les vedtaket og rapporten.
  4. Norges Dansehøyskole har et system for kvalitetssikring av utdanningen som både avdekker sviktende kvalitet og stimulere til kvalitetsutvikling. Dessuten er kvalitetsarbeidet tilfredsstillende dokumentert, og omfatter forhold av vesentlig betydning for studiet. Les vedtaket og rapporten.

 

Share Del med andre
Logo: NOKUT