– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Fagskolene bør få sin egen utdanningskvalitetspris

15 år etter at utdanningskvalitetsprisen ble opprettet for universiteter og høyskoler, ber nå NOKUT om at Kunnskapsdepartementet oppretter en tilsvarende utdanningskvalitetspris for fagskolene.

– Det finnes i dag ingen nasjonale incentivordninger for arbeid med kvalitetsutvikling i fagskolesektoren. Mange fagskoler legger stor innsats i kvalitetsarbeidet, men de mangler noe å strekke seg etter. Vi ber derfor Kunnskapsdepartementet om å opprette en utdanningskvalitetspris for fagskolene etter mal av prisen for universiteter og høyskoler, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.

Hvert år deler NOKUT ut 1 million kroner til et utdanningsmiljø som har vist fremragende arbeid med utdanningskvalitet ved et universitet eller høyskole. Mørland mener fagskolesektoren har gode kandidater til en tilsvarende pris. Erfaringer fra prisen for høyere utdanning er at det vinnende miljøet får en økt oppmerksomhet og de blir sett på som "best practice"-eksempler som andre utdanningsmiljøer kan lære av og måle seg med.

– Skal samfunnet få kandidater som kan bidra til å løse viktige utfordringer for Norge fremover, må norsk fagskoleutdanning holde høy kvalitet. En utdanningskvalitetspris for fagskolene vil belønne de beste, men også være med på å stimulere til kvalitetsutvikling bredt i sektoren. I tillegg kan prisen bidra til å synliggjøre fagskolene for arbeidsgivere og potensielle søkere, sier Mørland.

Utvalget som utredet fremtiden til norsk fagskoleutdanning (NOU 2014: 14) peker på behovet for kvalitetsutvikling i fagskolesektoren, og næringslivsorganisasjoner har fremhevet behovet for høyt kompetente yrkesutdannede kandidater.

Les NOKUTs brev til Kunnskapsdepartementet (pdf)

 

Share Del med andre
Logo: NOKUT