– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Fagområde innen helse og oppvekst godkjent

NOKUT har godkjent AOF Haugalands søknad om fagområdegodkjenning. Dermed blir fagskolen den andre i Norge med fullmakt til å opprette og endre utdanningstilbud uten å søke NOKUT om godkjenning først.

– Vi gratulerer AOF Haugaland med godkjenningen av fagområdet helse og oppvekst. Fagskolen har et godt grep om kvalitetsarbeidet sitt. De har opparbeidet gode rutiner til å følge opp det ansvaret som følger av en fagområdegodkjenning, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.

I tillegg til å opprette nye tilbud, kan de foreta vesentlige endringer av utdanningene sine innen området. Dette gjelder også utdanningene som NOKUT har godkjent tidligere.

– Den sakkyndige komiteen og NOKUTs saksbehandlere fant at de grunnleggende forutsetningene for fagområdegodkjenning var oppfylt. Ansvaret som ligger til de ulike ansatte, både i fagmiljøet og den administrative staben, er tydelig definert i tilbyders kvalitetssikringssystem, forklarer Mørland.

Sammensatt av to yrkesfelt

Det godkjente fagområdet består av to ulike yrkesfelt: helse og oppvekst.

  • Helse omfatter sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus/spesialisthelsetjenesten, boliger for mennesker med utviklingshemming, dagsentra, avlastningshjem med mer.
  • Oppvekst omfatter barnehager, skole, SFO, barneboliger, avlastningshjem for barn og unge, barne- og ungdomshjem, fritidsklubber med mer.

Mørland opplyser at nye utdanninger som fagskolen oppretter på fullmakt, må bygge videre på de utdanningsprogrammene og fagbrevene som fagskolen har definert som opptaksgrunnlag for utdanningene. Disse er også lagt inn i vedtaket fra NOKUT om fagområdegodkjenning.

Ligner institusjonsakkreditering

Fagområdegodkjenning ligner på institusjonsakkreditering av høyskoler og universiteter, ved at tilbyder for faglige fullmakter til å opprette og endre studieprogram. Fullmakten gjelder imidlertid et begrenset fagområde. Godkjenningen er ment å bedre fagskolens mulighet til raskt å kunne tilpasse seg arbeidsmarkedets behov for kompetanse.

Må tilpasse virksomheten til den nye fagskoleloven

Den 1. juli 2016 ble fagskoleloven endret. AOF søkte imidlertid om fagsområdegodkjenning etter den gamle fagskoleloven. De må derfor innen 1. mars 2017 tilpasse de styrende dokumentene til den gjeldende fagskoleloven.

Les vedtaket og rapporten

 

Share Del med andre
Logo: NOKUT