– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Bachelorgrad ved Nord universitet oppfyller ikke kravene

NOKUT har fattet vedtak om at bachelorgradutdanning i nautikk, maritim økonomi og ledelse ved Nord universitet ikke oppfyller kravene i studietilsynsforskriften. NOKUT har gitt universitetet opprettingsfrist til 25. april 2017 for de fleste kravene og til 25. oktober 2017 for krav knyttet til fagmiljø og forskningsaktivitet.

Bachelorstudiet i nautikk, maritim økonomi og ledelse er et samarbeid mellom Nord universitet og Bodin maritime fagskole. Revideringen av studiet ble satt i gang som en følge av funn i NOKUTs tilsyn med universitetenes og høyskolenes samarbeid med eksterne aktører om å tilby studiepoenggivende høyere utdanning.

– Nord universitet har varslet at de ønsker å legge ned studiet. NOKUT har understreket at studiet i en eventuell avviklingsperiode må oppfylle kravene i studietilsynsforskriften, sier tilsynsdirektør i NOKUT, Øystein Lund.

– I den sakkyndige vurderingen presenteres 38 krav som må innfris for at studiet skal oppfylle kriteriene i studietilsynsforskriften. Etter fristen for å opprette de manglende kravene, vil NOKUT benytte en sakkyndig komité for å vurdere om studiet kan fortsette i en avviklingsperiode.

Les vedtaket og rapporten

 

Share Del med andre
Logo: Nord universitet