– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

12 universiteter og høyskoler skal kjempe om nye Sentre for fremragende utdanning

13. mai var siste frist for å melde seg på konkurransen om å bli Senter for fremragende utdanning. NOKUT har mottatt totalt 22 søknader fra 12 ulike universiteter og høyskoler. Finalistene avsløres i midten av juli.

– Det er svært gledelig å se at så mange utdanningsmiljøer har meldt seg på konkurransen om nye sentre. Vi vet at miljøene har investert mye tid og arbeid inn i søknadene, og det blir veldig spennende å lære mer om hvem søkerne er og hvilke ambisjoner de har for sentrene sine, sier direktør i NOKUT, Terje Mørland.

I utlysningen inviterte NOKUT alle fagmiljøer til å søke, og mye tyder på at denne oppfordringen har blitt tatt på alvor. En grov oversikt viser stor bredde i søknadene som har kommet inn. Denne runden var det også anledning til å søke om større beløp enn tidligere, noe søkerne har benyttet seg av.

Internasjonal ekspertkomite

NOKUT har satt sammen en internasjonal ekspertkomité som nå skal i gang med å vurdere søknadene som har kommet inn. Komiteen ledes av Stephanie Marshall, professor og direktør for Higher Education Academy i Storbritannia. De andre i komiteen er:

  • Student Christine Alveberg, NSO, Universitetet i Agder (UiA)
  • Professor Peter Dieter, Gustav Carus Medical School, Dresden University of Technology, Tyskland
  • Dosent og utviklingsleder Astrid Elbek, Det Jyske Musikkonservatorium, Danmark
  • Professor og pro-rektor Duncan Lawson, Newman University, Storbritannia
  • Professor og pro-rektor Philippa Levy, University of Adelaide, South Australia

Avslører finalistene i midten av juli

Hvem som går videre til finalerunden offentliggjøres i midten av juli. NOKUT vil også komme med tilbakemeldinger til alle som har sendt inn søknader.

Institusjonsbesøk er satt til 22. august–9. september, og finalistene vil få beskjed om hva de må forberede til disse besøkene.

Hvem som til slutt mottar SFU-status avsløres på historiens første festaften viet til utdanning 1. november.

Se søkerne og søknadsoversikten

 

Share Del med andre
Logo: Sentre for fremragende utdanning (SFU)