– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknader om ph.d.-akkrediteringer

NOKUT godkjente 14.februar søknader om akkreditering av doktorgradsstudier fra Høgskolen i Hedmark (HiHm), Høgskolen i Telemark (HiT) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Ytterligere en søknad fra HiOA ble avslått.

Godkjente doktorgradsutdanninger:

Avslag:

De godkjente studiene ved HiHe og HiOA tilfredsstilller kravene til akkreditering slik de er utformet i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Tilsynsforskriften), vedtatt av NOKUTs styre 27. januar 2011, kapittel 4 Akkreditering av studier, §§ 4.1 - 4.4. Ph.d.-søknaden i Helse og samfunn ved HiOA ble også behandlet etter samme forskrift.

Studiet ved HiT er den siste søknaden som ble behandlet etter NOKUTs tidligere forskrift,  § 2-3 i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning, fastsatt av NOKUT 25.01.2006.

Illustrasjonsbilde © Shutterstock