– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Revidering av lokomotivførerutdanning ved Norsk jernbaneskole

NOKUTs styre vedtok 12. juni at "lokomotivførerutdanning" ved Norsk jernbaneskole ikke tilfredsstiller NOKUTs krav til fagskoleutdanning.

Det er særlig studentenes vilkår som ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i forhold til de krav som settes til en fagskoleutdanning.

Norsk jernbaneskole har fått frist til 15. september 2012 til å dokumentere at de har gjort nødvendige endringer i reglementet og studieplanen.

Les rapporten fra den sakkyndige komiteen (pdf)

Les NOKUTs retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning (pdf) og Lov om fagskoleutdanning

Les departementets forskrift

Logo: Norsk jernbaneskole