– Vi bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUT med ny veiviser

Er du usikker på hvordan du skal få vurdert din utenlandske kompetanse i Norge – prøv veiviseren på nettsidene våre!

NOKUTs info-senter INVIA informerer om de norske godkjenningsordningene og veiviseren ligger på senterets nettsider.  - INVIA godkjenner ikke utenlandsk kompetanse, men viser veien til rett godkjenningskontor og gir brukere nyttig informasjon på veien. Det nye nå er at denne informasjonen er satt inn i en enkel veiviser.  Med noen få tastetrykk kan du finne ut hvor du skal søke og litt om selve godkjenningsprosessen, sier INVIAs senterleder Lene Ruud.
 
Arbeidet med veiviseren er et ledd i NOKUTs pågående arbeid med å lage brukertilpasset innhold. - Nettsidene er vår viktigste informasjonskanal. Vi ønsker å gjøre sidene mer helhetlige med relevant informasjon og nyttige tjenester for brukerne våre. NOKUT utarbeider nå en helhetlig strategi for utenlandsfeltet, der nettsidene er et prioritert punkt, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Prøv veiviseren

Illustrasjonsbilde © Shutterstock