– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUT i tall

Interessert i å følge med på hvor mange godkjenninger NOKUT gjør hvert år? Sjekk NOKUTs nye oversikt over nøkkeltall for virksomheten.

Nøkkeltall for NOKUT viser utviklingen over tid for tilsynet, evalueringene og de godkjenningsordningene som NOKUT utfører.  – Vi ønsker å gjøre denne typen informasjon lettere tilgjengelig for alle som er interessert i arbeidsområdene våre. Oversikten gir et godt bilde av NOKUTs virksomhet de siste årene, sier Pål Bakken, seniorrådgiver i NOKUTs avdeling for utredning og analyse.

NOKUT har ansvaret for å føre tilsyn med og stimulere til utvikling av kvaliteten i utdanningen ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler. I tillegg godkjenner NOKUT høyere utdanning tatt i utlandet, og informerer om andre godkjennings- og autorisasjonsordninger for utenlandsk utdanning.

Se oversikten over nøkkeltall her

Illustrasjonsbilde © Shutterstock