– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Diakonhjemmet Høgskole med forskerutdanning

Diakonhjemmet Høgskole får Norges første forskerutdanning innen diakonale og verdibaserte fag. Dette vedtok NOKUTs styre 12. juni 2012.

Den sakkyndige komiteen er positiv til den forskningsmessige vinklingen som høyskolen representerer. De påpeker i rapporten sin at det nå godkjente ph.d.-studiet i diakoni, verdier og profesjonell praksis representerer en mulighet for utvikling av et nytt tverrfaglig fagfelt som vil kunne ha betydning både nasjonalt og internasjonalt. Denne forskerutdanningen innen diakonale og verdibaserte fag er også den første i Norden.

Les rapporten fra den sakkyndige komiteen om ph.d.-studiet i diakoni, verdier og profesjonell praksis ved Diakonhjemmet Høgskole

Akkreditering av ph.d.-studier

NOKUTs styre godkjente på samme styremøte ph.d.-studier ved:

  • Høgskolen i Sør-Trøndelag - ph.d. i økonomistyring
  • Høgskolen i Gjøvik - ph.d. i Computer Science

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

NOKUTs styre godkjente også kvalitetssikringssystemene ved følgende læresteder:

  • Lovisenberg diakonale høgskole
  • Universitetet i Nordland
  • Høgskolen i Østfold
  • Misjonshøgskolen

Revidering av fagskoleutdanninger

NOKUTs styre vedtok å sette i gang revidering av fagskoleutdanningen ved:

  • Ålesund kunstfagskole
  • Drammen kommune

NOKUTs styre vedtok å gi Norsk jernbaneskole frist til 15. september i år til å rette opp mangelfulle forhold ved utdanningen.

Alle rapportene er tilgjengelige i NOKUTs publikasjoner

Logo: Diakonhjemmet Høgskole