– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Deltakerliste

Sist oppdatert: 8. mai
Fornavn Etternavn Institusjon
Vigdis Arnesen Utdanningsdirektoratet
Mette Bakke Lånekassen
Pål Berg Høgskolen i Innlandet
Liv Silje Borg Høgskolen i Oslo og Akershus
Helge Bryhn Statens lånekasse for utdanning
Mona Bye NMBU
Tove Carlsen Arkitektur og designhøyskolen i Oslo
Anette Christensen Kunsthøgskolen i Oslo
Monica Emhjellen Helsedirektoratet
Kristina Enge Universitetet i Oslo
Kaja Christine Evensen Høgskolen i Sørøst-Norge
Megumi Ota Fog NMBU
Runar Forsetløkken Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
Grete Forsmo Nord universitet
Kyrre Matias Goksøyr NOKUT
Lise Grottenberg Handelshøyskolen BI
Marianne Lisette Lorier Holen CERES
Anine Cecilie Hansen Handelshøyskolen BI
Ingrid Helset Samordna opptak / CERES
Fiona Lucy Hilton Tekna
Cecilia Hoel Universitetet i Oslo
Torunn Johansen AHO
Rebecca Nordby Johansen Westerdals Oslo ACT
Sara Jovic Helsedirektoratet
Åshild Kise NOKUT
Berit Kletthagen Høgskolen i Innlandet - Lillehammer
Tine Sønderby Kristensen Høgskolen i Østfold
Rita Kumar NTNU
Kate Lihall Nord universitet
Ingvil S. Lyng Høgskolen i Oslo og Akershus
Lars Lønning Universitetet i Oslo
Alexandra Mertens Kunsthøgskolen i Oslo
Joanna Maria Michalowska Universitetet i Oslo
Olga Mjelde UIB, Samfunnsvitenskapelig fakultet
Eline Susann Molde Tekna
Liv Tone Måseidvåg Universitetet i Oslo
Silje Nygaard Norges musikkhøgskole
Morten Rasmussen NLA Høgskolen
Beate Revis NTNU Avd. for studieadministrasjon, opptak
Anette Riis Helsedirektoratet
Elise Rolland Handelshøyskolen BI
Marit Rønning CERES
Anne-Line Sandåker Senter for utvikling og miljø, UiO
Sara Shiromizu Universitetet i Stavanger/Internasjonalt kontor
Kristin Simensen Universitetet i Oslo
Renata Solhusløkk Handelshøyskolen BI
Siri Stefansen Høgskolen i Sørøst-Norge
Merete Knudtzon Strømsland Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU
Eva Svensson Universitetet i Bergen
Andrea Berg Sydvold Høgskolen i Østfold
Gry Syrstad Statens lånekasse for utdanning
Kristin Tambs Samordna opptak
Hans J Tandsether Høgskolen i Innlandet
Helene Tidemann Statens lånekasse for utdanning
Lars Sigurd Vedø Høgskolen i Oslo og Akershus
Tamara Vergara Samordna opptak
Ida Langvik Våge Westerdals Oslo ACT
Oksana Wessel Fredrikstad Internasjonale skole
Hege Kristin Widnes UiT Norges arktiske universitet
Anette Wigaard Handelshøyskolen BI
Szymon Pawel Wylega NOKUT
Edvin Østvik Barratt Due Musikkinstitutt
Hagher Tadese O. Ågren Rollag og Flesberg kommune