– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUT-frokost 17. mars:
Resultatene fra Nasjonal deleksamen for sykepleierutdanningene

Tid: torsdag 17. mars, klokken 8.00–9.30 (frokost serveres fra klokken 07.30)
Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46 (hovedinngangen)

For første gang har det blitt gjennomført nasjonale deleksamener i høyere utdanning. Tre utdanninger ble plukket ut til pilotprosjektet som NOKUT fikk ansvaret for i 2014. I juni la NOKUT frem resultatene for nasjonal deleksamen i årsregnskap for regnskap og revisjon. Torsdag 17. mars legger vi frem resultatene for de sykepleierutdanningene som var oppe til eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi.

  • Hva viser resultatene for sykepleierutdanningene?
  • Hva sier de nasjonale deleksamener om kvaliteten i sykepleierutdanningene, og hvordan bør institusjonene og myndighetene følge opp dette?
  • Hvordan bør nasjonale deleksamener brukes i arbeidet med å videreutvikle utdanningskvaliteten?

Vi tar diskusjonene på NOKUT-frokost med blant andre kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Konferansier: Gard Sandaker-Nielsen, kommunikasjonsdirektør i NOKUT.

Møtet er gratis.

Frokostmøtet strømmes.


Program

Velkommen

Gard Sandaker-Nielsen, kommunikasjonsdirektør i NOKUT

Presentasjon av resultater

Stephan Hamberg, seniorrådgiver i NOKUT

Kommentarer

Direktør i NOKUT, Terje Mørland og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Paneldebatt

  • Unni Hembre, Instituttleder for sykepleie og helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Mia Andresen, leder i NSF Student
  • Eli Gunhild By, leder i Sykepleierforbundet
Bilde: Paneldeltakere
Øverst fra venstre: Gard Sandaker-Nielsen, Stephan Hamberg, Terje Mørland og Torbjørn Røe Isaksen. Nederst fra venstre: Mia Andresen, Eli Gunhild By og Unni Hembre.

 

Share Del med andre