– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUT-frokost hos Universitetet i Bergen 29/3:
Meritteringsordninger i utdanning

Tid: 8.00-9.30 (frokost serveres fra klokken 7.30)
Sted: Universitetets aula, Museplassen 3, Bergen
Påmeldingsfrist: 24. mars

Et av de viktigste budskapene i Kvalitetsmeldingen er at utdanning og undervisning skal få høyere status ved universitetene og høyskolene. Merittering er et av forslagene som skal bidra til dette. Dette innebærer å belønne og la utdanningsoppgaver telle mer ved ansettelser og opprykk.

NOKUT har lenge vært positive til merittering, og flere institusjoner har allerede sett på systemer for å merittere og belønne de gode underviserne.

Vi ser nærmere på forslagene og spør:

  • Hvilke virkemidler tas i bruk i de ulike forslagene? Hva skal til for at dette skal fungere?
  • Hvilke styrker og svakheter har ordningene, og hva skal til for å få til en nasjonal ordning?

Paneldeltakere avsløres snart. Følg med!

Jeg vil melde meg på! (åpnes i et nytt vindu)


 

Share Del med andre