– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søkerseminar – Sentre for fremragende utdanning (SFU)

I forbindelse med utlysningen av tre til seks nye Sentre for fremragende utdanning (SFU), inviterte NOKUT til seminar for potensielle søkere.

På seminaret ble det bli gitt informasjon om SFU-ordningen og søknadsprosessen. Videre bidro representanter fra eksisterende sentre samt internasjonale eksperter med råd til søkerne.


Opptak fra seminaret

Se opptak fra søkerseminaret


Presentasjoner: