– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Program

Tid: fredag 30. september, klokken 10.00-15.30
Sted: Oslo Kongressenter
Påmeldingsfrist: 23. september

Møteleder: Hege Brodahl, seksjonssjef for tilsynsseksjonen

09.30

Kaffe og registrering

10.00

Velkommen

Terje Mørland, direktør i NOKUT

10.15

Presentasjon av forslag ny forskrift

Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

11.30

Kommentarer

Vidar Haanes, leder av Universitets- og høgskolerådet
Marianne Andenæs, leder av Norsk studentorganisasjon
Dag Morten Dalen, leder av Nettverk for private høyskoler

12.15

Lunsj

13.15

Forskriftens kontekst – noen kritiske punkter i kvalitetsarbeidet på studieprogramnivå:

  • Ledelse: om behovet for tydeligere programledelse
    Per Olaf Aamodt, forsker ved NIFU
  • Undervisere: om behovet for utdanningsfaglig kompetanse
    Anne Line Wittek, professor ved Institutt for pedagogikk, UiO
  • Studenter: læringsprosessen – fra ekstern, til perifer og integrert deltager
    Arild Raaheim, professor ved bioCEED og Institutt for pedagogikk, UiB

14.15

Pause

14.30

Plenumsdiskusjon

15.15

Avslutning og oppsummering

Terje Mørland, direktør i NOKUT