– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Photos from the conference

All photos: Pål Aam, NOKUT

State Secretary Bjørn Haugstad, The Norwegian Ministry of Education and Research

Photo: Bjørn Haugstad

Monika Mörtberg Backlund, Senior Advisor, The Nordic Council of Ministers

Photo: Monika Mörtberg Backlund

Øystein Lund, Director of The Department of Quality Assurance, NOKUT

Photo: Øystein Lund

Klara Engels-Perenyi, Policy Advisor, European Commission

Photo: Klara Engels-Perenyi

From the audience

Photo: Audience

Photo: Audience