– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Bidragsytere

Anne Lindmo skal lose oss gjennom Utdanningsfesten. Lindmo er landets ubestridte talkshowdronning. Hun er frilansjournalist og programleder og har jobbet for NRK med en lang rekke ulike oppgaver. Hun startet som reporter i radio, fikk sine første programlederoppgaver i NRK P3 før hun meldte overgang til tv. Lindmo har vært programleder i Store Studio, Sommeråpent og Spellemann før hun inntok lørdagskvelden med sitt eget program. Hun har blitt kåret til landets beste programleder hele fem ganger og er en av NRKs største og mest folkekjære profiler.

Lindmo leder Utdanningsfesten 1. november.

   Bilde: Anne Lindmo

Torbjørn Røe Isaksen har vært kunnskapsminister i Erna Solbergs regjering siden 2013 og innvalgt på Stortinget fra Telemark siden 2009.

Bilde: Torbjørn Røe Isaksen

Birgit Skarstein kombinerer toppidrett med politikk og en rekke frivillige verv. Hun er rådsmedlem i Bioteknologi-nemda og en aktiv deltaker i den offentlige debatten. Da hun studerte statsvitenskap ved UiO, var hun svært aktiv i studentpolitikken og ble etter hvert valgt som leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus med ansvaret for velferdstilbudet til 60 000 studenter i Oslo. Skarstein minner oss på at det ikke finnes noen garantier for til hvordan livet blir. Med engasjementet sitt viser hun en imponerende evne til å se mulighetene i utfordringene. Mange lot seg imponere av hennes pågangsmot og styrke i andre sesong av programmet "Ingen grenser" som ble sendt i 2012. I år representere hun Norge i sommer-OL i Rio hvor hun kjempet om gull i roing.  Vi tror Skarsteins utstråling, historie og innsikt i alt fra toppidrett til studentpolitikk kan inspirere og motivere publikum på flere måter under Utdanningsfest.

Bilde: Birgit Skarstein

Martin Bech Holte er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en doktorgrad i økonomi fra Stockholms universitet. I 2015 overtok han ledelsen av Oslokontoret til konsulentselskapet McKinsey. Bech Holte vurderte lenge en karriere som forsker, men valgte til slutt en karriere utenfor akademia. Nå jobber han med problemløsning og er avhengig av fremragende kandidater for å løse morgendagens utfordringer.

Bilde: Martin Bech Holte

Ole-Jacob Skodvin er utdannet samfunnsgeograf, og har siden våren 2010 vært analysedirektør i NOKUT (Avdeling for utredning og analyse). Før det var han avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet (2005–10) og forsker II ved NIFU. Han har skrevet en rekke publikasjoner nasjonalt og internasjonalt om ulike emner og temaer innen høyere utdanning.

Bilde: Ole-Jacob Skodvin

Guttorm Andreasen er en av Norges mest erfarne og allsidige musikkjournalister. Han har jobbet i radio og tv siden 1985 og har landets aller bredeste platesamling! Andreasen er også musiker, DJ, populær konferansier, sceneintervjuer og kulturarrangør. guttormandreasen.no (foto: Tommy Ellingsen).

Guttorm er konferansier for programmet 2. november.

Bilde: Guttorm Andreasen (foto: Tommy Ellingsen)

Christian Jørgensen er førsteamanuensis ved Institutt for Biologi ved Universitetet i Bergen. Der forsker han på raske evolusjonære prosesser og tilpasninger til livet i havet. Jørgensen tar med seg forskerhodet sitt inn i undervisningen sin. Han har nemlig sett nærmere på hvordan studenten lærer og hva slags undervisnings-metoder som fungerer godt. For dette arbeidet har Jørgensen blitt hedret med flere priser. I 2015 mottok han UiBs læringspris. Året etter fikk han Thon prisen for blant annet å ha utviklet aktive dialogbaserte undervisnings-former som er blitt meget anerkjent av kolleger og studenter. Målet til Jørgensen er at studentene skal finne sin indre nerd og få lyst til å lære enda mer. Før Jørgensen begynte på UiB i 2015 var han forsker på Uni Research.

Bilde: Christian Jørgensen

Professor Dilly Fung is the Director of Centre for the Advancement of Learning and Teaching (CALT) at University College London, and is now Professor of Higher Education Development. A Principal Fellow of the Higher Education Academy, she was previously Senior Lecturer in Academic Practice and Head of Academic Development at the University of Exeter. Focusing not only on teaching, learning and assessment, she engages with wider dimensions of academic practice, academic leadership and institutional change: these themes are also the subjects of her own research.

Bilde: Dilly Fung

Mari Sundli Tveit er rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun har tidligere vært prorektor ved samme universitet og fungert som styremedlem i en rekke institusjoner innen akademia. Hun sitter i dag blant annet som styremedlem i European University Association, Centre for Advanced Study, NFRs divisjonsstyre for energi, ressurser og miljø og Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg. Sundli Tveit har bakgrunn i økologi og naturforvaltning, og er professor i landskapsarkitektur. Hennes forskningsinteresser er landskapsøkologi, landskapsanalyse, landskapsoppfatning og preferanser.

Bilde: Mari Sundli Tveit

Vigdis Vandvik er professor er i planteøkologi og leder bioCEED, som er et Senter for fremragende utdanning ved Universitetet i Bergen. bioCEED med Vigdis i spissen, er opptatt å ta  det beste fra forskningskulturen inn i undervisningskulturen. Det innebærer å bygge et fellesskap rundt undervisning på samme måte som i forskningen.

bioCEED var et av flere case som danner grunnlaget for CHEPS sin rapport om kvalitetskultur som presenteres under NOKUT-konferansen.

Bilde: Vigdis Vandvik

Marianne Andenæs er leder av Norsk studentorganisasjon. Hun har bakgrunn fra latinamerikanske studier og statsvitenskap fra UiO. Hun har vært engasjert i høyere utdanningspolitikk i mange år og har blant annet vært studentleder på UiO, ledet læringsmiljøutvalget på UiO og sittet i sentralstyret i NSO. Andenæs har gjennom studiene vært på utveksling både i Mexico og Chile. Hun sier følgende om kultur for kvalitet:

– Kultur for kvalitet handler om at studentene blir inkludert i fagmiljøet fra dag én. I tillegg må de som arbeider med undervisning samarbeide i større grad. Det kan ikke være sånn at undervisning er en privatsak. Her kan man lære mye av hvordan man arbeider i forskningsgrupper.

Bilde: Marianne K. Andenæs

Øystein Lund er tilsynsdirektør i NOKUT og har tidligere sittet i NOKUTs styre. Lund er utdannet teolog og var ansatt ved Det teologiske Menighetsfakultet siden 1993. Fra 2009 var han studiedekan og stedfortreder for rektor.

Bilde: Øystein Lund

Anne Kveim Lie er førsteamanuensis ved avdeling for samfunnsmedisin og global helse. Hun er undervisningsleder i samfunnsmedisin og underviser medisinstudentene ved Universitetet i Oslo. Kveim Lie er veldig glad i å undervise og mener at undervisningen blir best hvis studentene selv aktiviseres. I prosjektet hun skal snakke om på NOKUT-konferansen har hun samarbeidet med brukere i både planlegging og gjennomføring av undervisningen. Mens helse-Norge generelt sett er opptatt av brukermedvirkning, tror universitetene fortsatt at pasientenes rolle i undervisningen er å være eksempler på sykdom. I prosjektet spiller tidligere rusavhengige seg selv. Målet er at studentene skal få et innblikk i hva brukermedvirkning er i praksis. I september ble Kveim Lie plukket ut i Morgenbladets kåring Fantastiske formidlere. Nesten 400 forelesere ble vurdert, og Kveim Lie stod igjen som en av de ti vinnerne.

Bilde: Anne Kveim Lie

Professor Kristina Edstrøm er sivilingeniør og universitetslektor i "ingeniørutdanningens utvikling". Hun leder den høyskolepedagogiske virksomheten ved Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Over 700 har tatt hennes kurs Lärande och undervisning (7,5 stp) som er skreddersydd for KTHs undervisere. Hun fikk KTHs pris for framragende innsats i undervisningen i 2004. Selv sier hun: – Jeg er lei av all prat om gode/dårlige studenter og gode/dårlige undervisere og vil i stedet fokusere på å utvikle kursopplegg som får frem det beste i både studenter og lærere.

Bilde: Kristina Edström

Jørn Wroldsen er viserektor ved NTNU. Wroldsen var rektor på Høgskolen i Gjøvik fra 2000 og frem til fusjonen med NTNU 1.1.2016. Han er professor i fysikk og har primært jobbet med teoretisk elemetærpartikkelfysikk. Wroldsen disputerte ved UiO i 1982 med avhandlingen "Multiquark Systems and Broken Flavour Symmetry". Etter disputas var Wroldsen "post-doc" i to år på UiO, før han hadde diverse opphold på CERN. I 1986 begynte Wroldsen som førsteamanuensis på Gjøvik Ingeniørhøgskole (fra 1994 Høgskolen i Gjøvik, fra  2016 NTNU i Gjøvik).

Bilde: Jørn Wroldsen

Rune Fløisbonn har avdelingsdirektørstilling i Kripos, men er avgitt til Politidirektoratet siden 2013 for å utvikle strategier og virkemidler som seniorrådgiver innen digital kompetanseutvikling og bekjempelse av datakriminalitet. Han er utdannet sivilingeniør ved NTNU (da NTH) fra 1977. Tidligere har han vært leder av datakrimavdelingen i Kripos (2004–2013), seksjonsleder og fungerende leder av forskningsadministrativ avdeling ved UiO ( 2003–2004), fakultetsdirektør ved Mat-Nat fakultet ved UiO (1994–2000), Direktør ved Universitetsstudiene på Kjeller (1992–1994), gjesteforsker ved IBM-Researc (California) og IT-direktør ved UiO. Han har vært medlem av Ingeniørutdanningsrådet, regjeringens Personvernkommisjon og Medieansvarsutvalg, programstyre i NFR og sekretær for Underdalutvalget som utredet NTNU i 1995.

Bilde: Rune Fløisbonn

Marianne Skaar er stipendiat i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Hennes forskningsfelt omhandler opplevelsen av steder, og hvordan de bygde omgivelsene spiller inn på sosial interaksjon. Ved siden av masterstudier og doktorgradsarbeid, har hun vært "nøkkelperson" i Sosiologisk Poliklinikk siden oppstarten i 2014.

Bilde: Marianne Skaar

Tor Anders Bye har en mastergrad i sosiologi fra NTNU i Trondheim og er nøkkelperson ved Sosiologisk Poliklinikk. Han skrev masteroppgave om fellesskaps- og identitetsbygging i den norske folkehøgskolen. Han jobber for tiden med flere prosjekter tilknyttet poliklinikken, blant annet prosjektet "Hverdager" som undersøker et utvalg menneskers hverdagsliv og de tingene som betyr aller mest for dem.

Bilde: Tor Anders Bye

Håkon Haugli er administrerende direktør i Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Han var stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i perioden 2009–2013, hvor han først var medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen, og i deretter Helse- og omsorgskomiteen. Haugli er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært HR-direktør, salgsdirektør og direktør for oppgjør og kundebetjening i Gjensidige, og jobbet i konsulentselskapene McKinsey & Co og ISCO Group.

Bilde: Håkon Haugli

Terje Mørland har vært direktør i NOKUT siden 2008. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU (da NTH) fra 1990 til 1995. Tidligere har han jobbet i Norges forskningsråd, hvor han i perioden 1997–2004 var rådgiver og spesialrådgiver i området for miljø og utvikling. Mørland har også jobbet ved SINTEF. Fra 2005 var han forskningsdirektør med ansvar for stabsfunksjoner innen forsknings- og universitetspolitikk og forskningsadministrative tjenester.

Bilde: Terje Mørland

Kristin Kjølberg er førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole og underviser i sang, instrumental- og vokaldidaktikk. Hun er fagseksjonsleder i seksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi og avsluttet sin doktorgrad om konsertdramaturgi i 2010. Kjølberg har fordypet seg i Liz Lermans Critical Response Process gjennom en rekke kurs hos Lerman og flere FoU-proshekter i CEMPE på Norges musikkhøgskole. Hun har lang erfaring som utøvende sanger, kordirigent og kursholder. 

Bilde: Kristin Kjølberg