– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2016 – 1. og 2. november

Tid: 1. og 2. november 2016
Sted: Posthallen, Oslo (dag 1) | Oslo Kongressenter (dag 2)

Historiens første utdanningsfest

NOKUT mener at det er all grunn til å feire og vise frem det som skjer i norsk høyere utdanning. Vi innleder derfor årets konferanse med historiens første Utdanningsfest – en kveld viet til det fremste innen høyere utdanning. Her skal vi blant annet dele ut Utdanningskvalitetsprisen 2016 og avsløre nye Sentre for fremragende utdanning.

Festen ledes av rikskringkastingen førstedame, Anne Lindmo.

Utdanningsfesten danner et viktig bakteppe for programmet på dag 2.

Light my fire!

“Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.” – ukjent forfatter

Å skape en kultur for utdanningskvalitet på høyskoler og universiteter avhenger av et samspill mellom studenter, faglige og administrative ansatte, ledelse, myndigheter og samfunnsliv. Under årets konferanse spør vi: Hvordan kan vi fremme og utnytte dette samspillet? Hvordan strekker vi oss mot det fremste, og tenner læringsgnisten?

På scenen skal vi vise frem eksempler og forskning fra sektoren som gir et bilde av mulighetene som finnes for å skape best mulig læringsbane for studentene. Vi håper at konferansen kan gi deltakerne ideer til hvordan de kan løfte undervisning og undervisningens status på egen institusjon. Under konferansen vil vi vise fram ledestjerner og kongstanker, men også gi deltakerne konkrete tips og eksempler.

Men vi vil ikke bare snakke om undervisning, vi vil også vise den frem. Dette skal vi gjøre gjennom "Undervisning Live" hvor du blir tatt med inn i en undervisningssituasjon.


 
Share Del med andre