– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Påmelding til søkerkurs for fagskoler

NOKUT inviterer til kurs for tilbydere av fagskoleutdanning.

Kurset er primært for dere som planlegger å søke innen søknadsfristen 1. mars 2018.

Dato: Mandag 30. oktober –  for søkere uten noen godkjent fagskoleutdanning | Fredag 3. november – for søkere med minst én godkjent fagskoleutdanning
Tid: 9.00–16.00
Sted: NOKUTs lokaler, Drammensveien 288, Lysaker
Påmeldingsfrist: 20. oktober

Merk: Når du har sendt påmeldingen din vil det komme opp en melding som bekrefter at du er påmeldt. Du vil ikke få bekreftelse på e-post.

* Må fylles ut for hver person.Kursdag


  
DeltakereOBS! Vi ønsker at deltakere fra samme institusjon melder seg på sammen. Maks. to deltakere pr. institusjon!
Vi anbefaler at én av deltakerne representerer styret.


Fornavn:*
Etternavn:*
E-post:*
Stilling:*
Institusjon:*
  
  
Fornavn:*
Etternavn:*
E-post:*
Stilling:*


  
Hvilket utdanningstilbud
planlegger dere
å søke godkjenning for?
  
Jeg/vi vil ha lunsj*
  
Allergier/spesielle behov
  
 Merk: Når du har sendt påmeldingen din, vil det komme opp en melding
som bekrefter at du er påmeldt. Du vil ikke få bekreftelse på e-post.