– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søkerkurs for fagskoler

NOKUT inviterer tilbydere som søker om godkjenning av fagskoleutdanning til søkerkurs. Kurset er primært for dere som planlegger å søke innen søknadsfristen 15. september 2017.

Dato: Tirsdag 23. mai, kl. 9.00–16.00 (fulltegnet) | Torsdag 1. juni, kl. 9.00–16.00.
Sted: NOKUTs lokaler, Drammensveien 288, Lysaker
Påmeldingsfristen har gått ut!

Gå til praktisk informasjon


Hvorfor gå på kurset?

Målet med kurset er at dere som søker om godkjenning skal bli bedre til å skrive gjennomarbeidede og gode søknader. Vi vil legge særlig vekt på de kravene som vi av erfaring vet at mange søkere har problemer med. En viktig grunn til å delta på kurset er at en god søknad vil gi raskere saksbehandling.

For at en fagskoleutdanning skal bli godkjent av NOKUT skal alle kravene i kapittel 3 i fagskole-tilsynsforskriften være tilfredsstillende oppfylt. På kurset vil vi ta for oss både de grunnleggende forutsetningene for å tilby fagskoleutdanning, slik som styringsordning, reglement og system for kvalitetssikring samt de faglige kravene til utdanningen.

Utdanningen skal beskrives med læringsutbyttebeskrivelser i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og dette vil være et sentralt tema på kurset.


Forberedelse

Før kurset ønsker vi at dere setter dere inn i:


Praktisk informasjon


Sted: NOKUTs lokaler, Drammensveien 288, Lysaker

Påmeldingsfristen har gått ut!

Det er gratis å delta på kurset, og lunsj er inkludert. NOKUT dekker imidlertid ikke reise og opphold.


Spørsmål og innspill

Har dere praktiske spørsmål eller innspill til problemstillinger som er relevante for kurset, kan dere kontakte oss på e-post: fagskole@nokut.no.

Gode innspill fra dere gir bedre søkerkurs!

 

Share Del med andre