– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUTs fagskolekonferanse 2017:
Studienært kvalitetsarbeid

Dato: 27.–28. november
Sted: Scandic Ørnen, Bergen
Påmeldingsfristen har gått ut

Årets konferanse vil belyse hvordan fagskolene kan legge til rette for god læring og hva som skal til for at studentene kan oppnå et godt læringsutbytte. Under konferansen løfter vi frem gode eksempler på studienært kvalitetsarbeid, og gir konkrete tips til hvordan man kan engasjere studentene til å ta en aktiv rolle i sin egen læringsprosess.

Vi ønsker derfor spesielt velkommen til representanter fra fagskolenes fagmiljøer og de faglige og pedagogisk ansvarlige.

NOKUT har utarbeidet et utkast til en modell som beskriver det vi kaller kvalitetsområder. Vi ønsker å være tydelige på hva vi mener når vi snakker om kvalitet i fagskoleutdanningene. Modellen vil, når den er vedtatt, legge føringer for NOKUTs arbeid med utdanningskvalitet. Vi inviterer derfor fagskolesektoren og deres samarbeidspartnere til en diskusjon om hva som kjennetegner god kvalitet i fagskoleutdanning.

Vi forutsetter at alle som deltar på konferansen har lest dokumentet som beskriver modellen på forhånd. Last ned utkastet til kvalitetsområder (pdf)

På konferansen vil også tidenes første utdanningskvalitetspris for fagskoleutdanning deles ut av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Målgrupper for konferansen

Målgrupper for konferansen er representanter fra fagmiljøet, faglig og pedagogisk ansvarlige, studenter, eiere, styrer og ledere ved fagskolene, arbeidslivsorganisasjoner og interesseorganisasjoner, og personer fra utdanningssektoren som arbeider med fagskoleutdanning. Vi ønsker også utdanningspolitikere fra sentralt og regionalt hold velkommen.

Program

Programmet er ikke endelig. Programmet er utviklet i samarbeid med Nasjonalt fagskoleråd.


Konferansier:
Siri Kristiansen

10.00

Registrering

11.00

Åpning

Terje Mørland, direktør i NOKUT

Utdeling av utdanningskvalitetsprisen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

11.45

Underviseren som ikke liker å undervise

Christian Jørgensen, Universitetet i Bergen

12.05

Hvordan tenker NOKUT om kvalitet

Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

12.30

Lunsj

13.30

Hvordan tenker Fagskolerådet om kvalitet

Tormod Skjerve, Virke

14.00

Startkompetansens betydning for fagets læringsutbytte

Kim René Teige, fagansvarlig i grafisk design ved Høyskolen Kristiania

Regine Evensen og Thea Wanderås, tidligere studenter ved Høyskolen Kristiania

14.30

Pause

15.00

Parallellsesjoner

17.00

Slutt på faglig del

18.00

Legender av gull

Bymuseet i Bergen

19.30

Aperitiff

20.00

Middag

[ - ]


Konferansier:
Ine M. Andersen, NOKUT

08.30

Oppsummering av gårsdagen

Stephan Hamberg, seksjonssjef i NOKUT

08.50

Lärartricket

– hur vi förbättrar studenternas lärande utan att lägga mer tid själva

Kristina Edström, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm

09.40

Lærerkompetanse i fagskolen – hva er det?

Rønnaug Lyckander, Høgskolen i Oslo og Akershus

10.00

Pause

10.20

Plenumsdiskusjon om kompetansen og kunnskapsbasen i fagskoleutdanning

Møteleder: Øystein Lund, NOKUT
Deltakere:
Silje Kjørholt, ONF
Grim Arvid Okstad, Fagskolen Innlandet
Anne Grete Reinertsen, Fagforbundet

11.05

Samordnet fagskoleopptak

Kathy Foss Haugen, seksjonssjef i CERES – Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier

11.20

Studiebarometeret

Ole-Jacob Skodvin, analysedirektør i NOKUT og Magnus Strand Hauge, rådgiver i NOKUT

11.40

Pause

12.00

Vinneren av utdanningskvalitetsprisen – egne erfaringer

12.20

Kvalitet fra studentenes perspektiv

Silje Kjørholt, leder for Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF)

12.45

Oppsummering ved NOKUT

Lise Iversen Kulbrandstad, styreleder i NOKUT

13.00

Lunsj

[ - ]

Påmelding og praktisk informasjon

Tid: 27. og 28. november | Påmeldingsfristen har gått ut
Sted: Scandic Ørnen, Bergen

Merk! Påmelding er bindende etter at påmeldingsfristen har utløpt. konferanseavgiften vil ikke bli ettergitt ved uteblivelse, men plassen kan overtas av en annen ved samme institusjon.


Konferanseavgift

Begge dager: 3 000,–
Kun dag 1: 2 000,–
Kun dag 2: 1 000,–


Overnatting

Den enkelte må selv bestille hotellrom. Bestilling av rom gjøres via mail til ornen@scandichotels.com. Oppgi referansekode BNOK261117 eller NOKUT. Pris kr. 1270,- inkl. frokost. Betaling for overnatting skjer direkte til hotellet. Bestillingsfrist er 26. september. Etter denne datoen kan hotellet  ikke garantere for pris eller tilgjengelighet på rom.


Kontaktinformasjon

Faglige spørsmål kan rettes til:
Bjørn Ragnar Stensby

Praktiske spørsmål kan rettes til:
Anna Jagusz
Telefon: 22 53 05 02