– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Seminar om Studiebarometeret

Tid: Mandag 19. september, kl. 10.00–16.00 (registrering fra kl. 9.00)
Sted: NOKUT og Forskningsrådets lokaler i Drammensveien 288 på Lysaker, Oslo.

Velkommen til fagseminar om Studiebarometeret (SB) og Underviserundersøkelsen (UU). På årets seminar ønsker vi å bruke anledningen til å løfte forskjellige faglige tema der Studiebarometeret og Underviserundersøkelsen kan brukes som kilder til informasjon. Samtidig bør disse kildene alltid brukes sammen med annen informasjon – vi vil derfor invitere personer i sektoren som har jobbet med faglige problemstillinger. Spesielt ønsker vi trekke frem studentenes viktige rolle i å forme sin egen utdanning og å bygge en kvalitetskultur. Hva skal til for å involvere studentene, og hvilke muligheter og utfordringer byr dette på?

Hensikten med seminaret er å vise hvordan SB og UU kan være komplementære til kvalitetsarbeid, samt å løfte frem gode eksempler på både faglig arbeid og analyser som er gjort.

 

Share Del med andre