– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUT-frokost "Fra B til stryk"

Tid: 27. september klokken 08:00-09:30 | frokost serveres fra klokken 07:30)
Sted: Amalie Skram salen, Litteraturhuset

Strømming av frokostmøtet

 

Med jevne mellomrom skriver media om studenter som opplever å gå fra ståkarakter til stryk etter å ha klaget på eksamenskarakteren. Hvordan er dette mulig?

Da blindsensur ble innført i 2014 var hensikten at denne skulle sikre en mer rettferdig vurdering. Har den istedenfor ført til at karaktersettingen har blitt mer tilfeldig, og at studenter ikke lenger tør å klage på eksamenskarakteren?

  • Hvor stort er egentlig dette problemet?
  • Er svingningene i karakteren større der eksamen innebærer drøfting?
  • Er mangelfulle sensorveiledninger «roten til hele problemet»?
  • Hva kan og bør gjøres?

Vi tar diskusjonen rundt frokostbordet 27. september sammen med studentene, amanuensis i kybernetikk ved NTNU, Trond Andresen, dekan ved institutt for helsefag ved HiOA, Gro Jamtvedt og NOKUT-direktør Terje Mørland.


"Fra B til stryk" er det første av to frokostmøter der NOKUT setter søkelys på karakterer i høyere utdanning. NOKUT-frokost 18. oktober har fått tittelen "Er en A en A?". Kan vi stole på karakterene som gis i høyere utdanning?


 

Share Del med andre