– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nasjonalt CEMPE-seminar 2017: Nye læringsstrategier i høyere musikkutdanning

CEMPE og Griegakademiet inviterer til nasjonalt seminar i Bergen 25. og 26. oktober 2017.

Tema for det nasjonale CEMPE-seminaret i 2017 er nye læringsstrategier i høyere musikkutdanning. I dette feltet foregår en rekke prosjekter som stimulerer til økt grad av samarbeid – mellom studenter, lærere og fagområder. En rekke av disse tar i tillegg i bruk teknologi for å stimulere digitale læringsformer og nye former for faglig samarbeid. Sist men ikke minst foregår det fruktbar utforskning av kunstnerisk utviklingsarbeid som kunnskapsgrunnlag for og i høyere musikkutdanning, og hvordan denne formen for FoU-virksomhet kan stimulere til nye former for læring i studentenes utdanningshverdag.

Sjekk program og påmelding