– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknadsfrist: Akkreditering av studier 1. og 2. syklus

Informasjon om søknadsfrist 1. mars 2017

I og med at studietilsynsforskriften ble vedtatt så tett opp til søknadsfristen 1. mars, vil denne bli utvidet når det gjelder innsending av selve søknadsmaterialet.

Alle som skal søke MÅ varsle NOKUT om søknaden innen 1. mars. Dersom det ikke er sendt varsel innen den vanlige søknadsfristen, vil ikke søknaden bli behandlet i denne søknadsrunden.

Varsel om søknad om akkreditering sendes til postmottak@nokut.no med kopi til uh-studier@nokut.no. Det må skrives hva slags studium det skal søkes akkreditering om samt oppgi om det er på bachelor- eller mastergradsnivå. På søkerseminaret 16. februar 2017 informerte NOKUT om at alle søkere må levere inn følgende dokumentasjon innen 1. mars:

  • Læringsutbyttebeskrivelse for studiet
  • Studieplanen

Informasjonen er nødvendig for at NOKUT skal komme raskt i gang med å søke etter sakkyndige. Alle søkere må levere komplett søknad innen 15. mars 2017. Søkere som ønsker å få tilsendt søknadsmal, må kontakte uh-studier@nokut.no.

Vi gjør oppmerksom på at søknader som ikke følger den nye forskriften, vil bli administrativt avvist.