– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknadsfrist: Akkreditering av studier 1. og 2. syklus


Informasjon om søknadsfrist 1. mars 2017

I og med at studietilsynsforskriften nylig har vært på høring og blir vedtatt så tett opp til søknadsfristen 1. mars, vil denne bli utvidet når det gjelder innsending av selve søknadsmaterialet.

Alle som skal søke MÅ varsle NOKUT om søknaden innen 1. mars. Dersom det ikke er sendt varsel innen den vanlige søknadsfristen, vil ikke søknaden bli behandlet i denne søknadsrunden.

Varsel om søknad om akkreditering sendes til postmottak@nokut.no med kopi til uh-studier@nokut.no. Det må skrives hva slags studium det skal søkes akkreditering om samt oppgi om det er på bachelor- eller mastergradsnivå. Den enkelte søker som har varslet søknad om akkreditering vil få beskjed om frist for innsending av søknadsmaterialet.