– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søkerkurs for fagskoler (fulltegnet)

Dato: Torsdag 1. juni, kl. 9.00–16.00
Sted: NOKUTs lokaler, Drammensveien 288, Lysaker
Påmeldingsfristen har gått ut

Gå til praktisk informasjon


Hvorfor gå på kurset?

Målet med kurset er at dere som søker om godkjenning skal bli bedre til å skrive gjennomarbeidede og gode søknader. Vi vil legge særlig vekt på de kravene som vi av erfaring vet at mange søkere har problemer med. En viktig grunn til å delta på kurset er at en god søknad vil gi raskere saksbehandling.

For at en fagskoleutdanning skal bli godkjent av NOKUT skal alle kravene i kapittel 3 i fagskole-tilsynsforskriften være tilfredsstillende oppfylt. På kurset vil vi ta for oss både de grunnleggende forutsetningene for å tilby fagskoleutdanning, slik som styringsordning, reglement og system for kvalitetssikring samt de faglige kravene til utdanningen.

Utdanningen skal beskrives med læringsutbyttebeskrivelser i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og dette vil være et sentralt tema på kurset.


Forberedelse

Før kurset ønsker vi at dere setter dere inn i:


Praktisk informasjon


Sted: NOKUTs lokaler, Drammensveien 288, Lysaker
Påmeldingsfristen har gått ut!

Det er gratis å delta på kurset, og lunsj er inkludert. NOKUT dekker imidlertid ikke reise og opphold.

Hver tilbyder kan delta med inntil to personer. Vi anbefaler at en av deltakerne representerer styret. Vi ønsker at deltakere fra samme institusjon melder seg på samlet.

OBS! På bakgrunn av evalueringer av tidligere søkerkurs, har vi valgt å begrense antall deltakere slik at de fremmøtte skal få bedre muligheter til å stille spørsmål og få veiledning. Vi setter derfor tak på maks. 15 deltakere per kurs.


Spørsmål og innspill

Har dere praktiske spørsmål eller innspill til problemstillinger som er relevante for kurset, kan dere kontakte oss på e-post: fagskole@nokut.no.

Gode innspill fra dere gir bedre søkerkurs!

 

Share Del med andre