– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søkerkurs – akkreditering av studium 1. og 2. syklus

Når: 16. februar 9.00–16.00
Sted: NOKUTs lokaler, Drammensveien 288, Lysaker
Påmeldingsfrist: 1. februar
  • Dette kurset er først og fremst for dere som skal søke til fristen 1. mars.
  • Vi vil informere om ny forskrift og om søknadsprosessen for våren 2017.
  • Det er ønskelig at den som deltar er faglig ansvarlig for søknaden.

Det er begrenset antall plasser. Dersom kurset skulle bli helt fullt blir vi nødt til å prioritere hvor mange som kan komme på kurs fra hver institusjon.

Deltakelse inkludert bespisning er gratis. Institusjonene må selv dekke reise og opphold. Dersom deltakerne har allergier eller lignende vi skal ta hensyn til, vennligst gi beskjed i påmeldingsskjemaet.

OBS! Det settes opp et nytt søkerkurs i mai. Påmelding kommer senere. Vi anbefaler dere som ikke skal søke nå om å vente til kurset i mai.

Mer informasjon og påmelding