– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Vanlige spørsmål – institusjonsportal

På denne siden finner du svar på de vanligste spørsmålene vi får i forbindelse med Institusjonsportalen.

Organisasjonsnummeret må inneholde 9 siffer og være registrert i Enhetsregisteret/Brønnøysund. Feilmeldingen vil forsvinne når hele organisasjonsnummeret er registrert.

Velg deretter knappen Opprett. Nå gjøres det en sjekk av innlogget person mot dataene som er registrert i Enhetsregisteret. Dersom innlogget person og daglig leder registrert i Enhetsregisteret er i overensstemmelse, vil man bli ført videre til Institusjonsportalen.

[ - ]

Det er bare institusjoner registrert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret som kan opprette en institusjonsprofil hos NOKUT.

Det er bare den som er registrert som Daglig leder/adm. direktør i Enhetsregisteret som kan logge seg på første gang og opprette profilen og første bruker.

[ - ]

Har du husket å trykke på lagre etter å ha registrert bruker?

[ - ]

Det gjøres en direkte sjekk opp mot folkeregisteret ved registrering av bruker. I de tilfellene hvor bruker innehar to eller flere etternavn er det bare det siste som skal registreres i feltet Etternavn.

[ - ]

Det er bare postadresse som blir oppdatert fra enhetsregisteret. Hvis organisasjonen bare har registrert forretningsadresse, vil feltet for postadresse i profilen være tomt.

[ - ]

Det er mulig, men det anbefales ikke, siden det er mulig å overskrive hverandres data. Det kan også oppstå feil dersom to eller flere brukere redigerer på det samme steget i søknaden på samme tid.

Flere personer kan navigere gjennom samme søknad på samme tid uten at det skaper problemer, hvis ingen gjør noen endringer og trykker på Lagre og fortsett.

Hvis to brukere redigerer på samme steg i skjemaet på samme tid, vil den informasjonen som sist lagres overskrive det den første har gjort

Hvis to personer forsøker å laste opp vedlegg i samme opplastingsfelt på samme tid, vil det komme en feilmelding

Hvis en bruker sletter et skjema som en annen er i ferd med å redigere i, vil skjemaet slutte å fungere for den som er inne.

Hvis en bruker markerer et skjema som Ferdig mens en annen bruker er inne i samme skjema, vil brukeren som fortsatt er inne i skjemaet kunne lagre, men feil vil ikke bli fanget opp, og skjemaet vil kunne sendes inn med feil. Dette skjer fordi skjemaet allerede er markert som Ferdig.

[ - ]

Deres aktive skjemaer for denne søknadsrunden kan finnes under Skjemaer under arbeid.

[ - ]

Det er mulig å redigere på et skjema som er satt som Ferdig helt fram til søknadsfristen. Skjemaet må da fullføres og markeres som Ferdig på nytt for at det skal bli sendt inn til NOKUTs arkiv og behandlet av NOKUT etter søknadsfristen.

[ - ]

Disse vil du finne under Innsendte skjema.

Her vises en oversikt over søknadsskjemaer som er sendt inn og arkivert i NOKUTs arkiv. Merk at skjemaene først oversendes inn når søknadsrunden er over. Søknader som ikke er arkivert enda finner dere i venstremenyen under Skjemaer under arbeid.

[ - ]

Denne funksjonen er under arbeid og ikke tilgjengelig enda.

[ - ]

Har du trykket på knappen Rediger til høyre for skjema?

[ - ]

Tekstboksene håndterer kun tekst. Dersom du ønsker å legge inn bilder og tabeller, må disse lastes opp som egne filer, ikke limes inn i tekstboksene i løsningen.

[ - ]

Det betyr at all formatering på den kopierte teksten er fjernet i tekstboksen.

[ - ]

Sjekk at profilen er oppdatert og alle punktene i skjemaet er fylt ut.

Kontroller at dere laster opp alle dokumentene vi spør etter. Vi begynner ikke å behandle søknaden din før vi har alle dokumentene vi trenger. Dette gir en raskere og mer effektiv behandling av søknaden deres.

Hvis dere ikke har mulighet til å skaffe alle dokumentene, er det viktig at dere skriver en forklaring på dette når dere søker gjennom Institusjonsportalen.

[ - ]

Sjekk at du ikke jobber med skjema i flere faner i nettleseren. Dette kan føre til at arbeid ikke blir lagret.

[ - ]