– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Veiledning søknad om akkreditering som høyskole

Dette dokumentet er en veiledning for institusjoner med akkrediterte studietilbud som søker akkreditering som høyskole. Dokumentet inneholder de standarder og kriterier institusjonen må oppfylle for å kunne bli akkreditert, og informasjon om hva søker må gjøre rede for og dokumentere.