– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Veiledning søknad om akkreditering av fellesgrad

Denne veiledningen omhandler de utfyllende bestemmelsene for søknader om akkreditering av studium eller deler av studium som inngår i en fellesgrad (studietilsynsforskriftens § 7-4).