– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Kvalitetsområder for studieprogram

Veiledende dokument

I dette dokumentet beskrives NOKUTs tilnærming og målsetninger for arbeidet med kvalitet i høyere utdanning, med et særlig blikk på det studienære kvalitetsarbeidet, altså det som skjer på studieprogramnivået. Dokumentet er ment som en plattform for NOKUTs kommunikasjon med institusjonene og samfunnet om utdanningskvalitet og kvalitetsutfordringer.


Last ned hele dokumentet: