– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Veiledning til fagskoletilsynsforskriften

Denne veiledningen inneholder en detaljert gjennomgang av kravene for godkjenning av fagskoleutdanning og hvordan disse skal forstås. Den inneholder også retningslinjer for utforming av søknader om godkjenning av fagskoleutdanning.