– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Veiledninger

NOKUTs veiledninger består hovedsakelig av søkerveiledninger som gir støtte til læresteder for godkjenning av utdanningstilbud eller institusjon. Disse søkerveiledningene gir steg for steg informasjon om søkeprosessen og viser til relevant informasjon for søkere.

Veiledningsserien består også av andre typer veiledninger fra NOKUT.
Velg innholdstype
Velg årstall