– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Report on recognition of higher education in Eritrea and Ethiopia

A study trip to Eritrea and Ethiopia in October 2012.

OBS! Rapporten finnes kun i engelsk versjon.

Sammendrag

Dette er en rapport fra en studietur til Eritrea og Etiopia i oktober 2012. Deltakere på turen var representanter fra NOKUT og Samordna opptak (SO). Formålet med turen var å samle informasjon som kan hjelpe oss i arbeidet vi gjør ved våre respektive kontorer. Vi håper også rapporten kan være nyttig for andre som arbeider med utenlandsk utdanning.

Rapporten er skrevet av NOKUT. Dette gjør at hovedfokuset er på høyere utdanning i de to landene. Systemet med videregående utdanning, opptak til høyere utdanning og teknisk/yrkesrettet utdanning er områder som også er inkludert i rapporten, men ikke så inngående som høyere utdanning.

Både Eritrea og Etiopia har innført store reformer i utdanningssystemene for høyere utdanning. Dette har ført til at vi har opplevd et økende behov for mer oppdatert informasjon om disse reformene, og effekten de har hatt på høyere utdanning.

For Eritreas del er det snakk om en økning i antall institusjoner. I Etiopia er ikke diplomprogrammer lenger en del av høyere utdanning. I tillegg har den normerte lengden på gradsstudier endret seg. Det har også skjedd enringer på ungdomstrinnet som har hatt viktige implikasjoner for høyere utdanning.

Disse funnene vil føre til endringer i NOKUTs evaluering når det gjelder godkjenning av høyere utdanning fra Eritrea og Etiopia.

I løpet av besøket hadde vi møter med de norske ambassadene i Asmara og Addis Ababa, de nasjonale kontorene som arbeider med akkreditering av høyere utdanning, utdanningsdepartementet (kun i Etiopia), og opptakskontorer for høyere utdanning. I tillegg hadde vi anledning til å besøke flere utdanningsinstitusjoner i begge land.

I Asmara besøkte vi to av de nye institusjonene for høyere utdanning: The College of Health Sciences og The Eritrean Institute of Technology. I Addis Abeba besøkte vi University of Addis Ababa, samt de tre private institusjonene Unity University, St. Mary College og Admas College.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Anne-Kari Gulliksen
Erik Audensen
Dato: 25.01.2013
Rapportnr: 2013-1
ISSN-nr. 1892-1604