– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Studiebarometeret 2014 – tiltak for høy svarprosent

NOKUT gjennomførte den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret for andre gang høsten 2014. I alt deltok cirka 25 000 studenter, noe som utgjør 42 % av alle som fikk tilsendt spørreskjemaet. I 2013 besvarte 32 % av studentene som fikk skjema undersøkelsen.

I etterkant av denne undersøkelsen – i desember 2014 – foretok NOKUT en rundspørring på institusjonene, for å avdekke hvilke tiltak som ble brukt for å få studentene til å besvare spørreskjemaet, og hvilke tiltak som anses som de mest effektfulle. Forhåpentligvis kan viktige lærdommer trekkes ut av dette materialet, som kan brukes til å oppnå enda høyere svarprosent i neste undersøkelse (høsten 2015), og på den måten få mer robuste tall på studieprogramnivå.

Sammendrag

I 2014 var 58 universiteter og høyskoler og 1 738 studieprogram med i undersøkelsen. Totalt sett utgjør dette over 58 000 studenter, av de besvarte 42 % spørreskjemaet. Svarprosenten varierte kraftig mellom institusjonene, og mellom ulike studieprogram på samme institusjon.

Studiebarometeret har kontaktpersoner ved hver institusjon. Flere av disse besvarte en undersøkelse om hvilke tiltak for høy svarprosent som ble brukt og hvilken effekt de hadde. Formålet med undersøkelsen og denne rapporten er å identifisere tiltak som gjør det lettere å oppnå enda høyere svarprosent i de neste undersøkelsene.

Følgende tiltak vurderes som de mest effektfulle:

  • Informasjon i undervisningen fra studenttillitvalgte eller ansatte, gjerne kombinert med å sette av tid til å svare på undersøkelsen i undervisningen
  • Informasjon til faglærere, programledere og institutt-/avdelingsledere
  • Informasjon til studentene via e-post
  • God ledelsesforankring
  • Å skape et lokalt konkurranseklima, gjerne forsterket med lokale svarpremier

Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Pål Bakken
Dato: 17.08.2015
Rapportnr: 4–2015