– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

The Potential of Centres of/for Excellence in Higher Education

I denne artikkelen gjør Duncan Lawson rede for ordningen med Centres for Excellence in Teaching and Learning i England. Ved å sammenligne den norske og den britiske ordningen skisserer han muligheter og styrker for SFU-ene.

Denne artikkelen er en del av artikkelsamlingen På vei mot det fremste? (Helen Bråten og Astrid Børsheim red. 2016).

Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Duncan Lawson
Dato: 08.03.2016