– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Sigma: A case study of an enduring centre for excellence

I denne artikkelen deler Duncan Lawson erfaringene sine som senterleder for et senter for fremragende utdanning innen matematikk. Ved å gjøre rede for utviklingen av senteret gir han oss økt innsikt i faktorer som styrker muligheten for nå målene i SFU-ordningen, og også i hva som kan true ordningen.

Denne artikkelen er en del av artikkelsamlingen På vei mot det fremste? (Helen Bråten og Astrid Børsheim red. 2016).


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Duncan Lawson
Dato: 08.03.2016