– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

SFU-prosessen i et institusjonsperspektiv

NTNU søkte om å bli pilotsenter for lærerutdanningen i 2011, og de søkte igjen ved den åpne utlysningen i 2013, begge ganger uten å nå helt opp. I dette artikkelen tar Kirsti Rye Ramberg for seg de erfaringene NTNU gjorde i disse prosessene. I tillegg viser hun hvordan erfaringene brukes i langsiktig, systematisk og ledelsesforankret kvalitetsarbeid på NTNU, og hvordan fagmiljøer som satser på fremragende utdanning, nå stimuleres.

Denne artikkelen er en del av artikkelsamlingen På vei mot det fremste? (Helen Bråten og Astrid Børsheim red. 2016).


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Kirsti Rye Ramberg
Dato: 08.03.2016